"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Targi i Konferencja

I edycja Międzynarodowej Konferencji IT i innowacje wraz z towarzyszącymi jej Międzynarodowymi Targami branży IT, rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki z Odnawialnymi Źródłami Energii.

 

zapraszamy

wystawców zainteresowanych zaprezentowaniem swoich produktów i swojej działalności

 

Organizatorem wydarzenia jest

Gmina Moszczenica


Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce wg rankingu Rzeczypospolitej oraz Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w roku 2017

 

 

Cele organizowanego wydarzenia:

a.    międzynarodowa promocja gospodarcza regionu ze szczególnym uwzględnieniem Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI),

  1. tworzenie powiązań korporacyjnych oraz kreowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach na poziomie międzynarodowym,
  2. promocja i rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP, zwiększanie konkurencyjności i szans eksportowych,
  3. kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych
  4. zacieśnianie współpracy między przedsiębiorcami i samorządami

 

Termin, lokalizacja:

a.   Targi odbędą się w dn. 17.09. 2017 r., w godz. 10:00- 18:00, w Moszczenicy.

  1. Konferencja odbędzie się w dn. 18.09. 2017 r., w godz. 10:00- 18:00, w Łodzi.

c.     Uroczysta kolacja B2B 17.09.2017.

. Szczegóły dotyczące Targów:

a. Udział w targach, zarówno dla wystawców jak i uczestników jest bezpłatny.

b. targi mają charakter międzynarodowy – będą brały w nich udział delegacje między innymi z Węgier i Mołdawii

c. W programie przewidziano:

- wystawę  produktów, maszyn i rozwiązań branżowych w godz.10:00-18:00,

- uroczystą inaugurację nowego projektu inwestycyjnego o wartosci około 7 mln zł pn. Moszczenickie Tereny Inwestycyjne (MTI), prowadzonego przez Gminę Moszczenica (uroczyste „wbicie szpadla”), ok. godz. 17:00. MTI to nazwa terenu po byłych Moszczenickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, w których swego czasu pracowało ok 3 tys. osób. W ramach uzyskanej dotacji przewidziano uprządkowanie terenu, remont kapitalny części budynków wykonanie nowej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu w nowoczesne sieci techniczne. W obiekcie znajdą lokalizację firmy przede wszystkim z branż wpisujących się w Łódzkie Regionalne Inteligentne Specjalizacje, głównie IT, z którymi podpisano listy intencyjne, zlokalizowane zostanie tutaj także nowoczesne Data-Center obsługujące naszych inwestorów. Działania takie bardzo pozytywnie wpłyną na rozwój gospodarczy całego naszego regionu, a także dadzą możliwość stworzenia wielu nowych wysokospecjalizowanych miejsc pracy . Wszystkie te działania, łącznie z bardzo dobrze układająca się naszą współpracą z jednostkami naukowymi (np. Politechniką Częstochowską) są gwarantem zapewniającym wsparcie dla biznesu ze strony naukowej, umożliwiające wdrażanie najnowszych technologii i innowacji.

- występ zespołu muzycznego (scena plenerowa), ok. godz. 18:00,

- targom towarzyszyć będą odbywające się w Moszczenicy Dożynki Powiatu Piotrkowskiego 2017.

      d. Przebieg targów będzie dokumentowany i nagłaśniany w mediach oraz  portalach branżowych

4. Szczegóły dotyczące Konferencji:

      - Udział w konferencji, zarówno dla wystawców jak i uczestników jest bezpłatny.

      - konferencja ma charakter międzynarodowy – będą brały w niej udział między innymi delegacje z Węgier i Mołdawii

      - W programie przewidziano:

- wystawę produktów i rozwiązań branżowych [w godz.11:00-18:00],

- inspirujące prelekcje przedstawicieli świata nauki i biznesu- w trakcie prelekcji i dyskusji zostaną poruszone tematy między innymi  związane z informatyzacją samorządów (w szczególnośći zostanie zaprezentowany system EZD PUW - elektroniczny system zarzadzania dokumentacją opracowny przez Podlaski Urząd Wojewódzki, poruszona zostanie tematyka bezpieczeństwa lokalnych sieci komputerowych i sieci Internet, wdrażanie nowych rozwiązań dziedzinowych)

- przewidziano panele dyskusyjne z zaproszonymi specjalistami, dającymi możliwość wymiany doświadczeń i uwag związanych zarówno z wysłuchanymi prelekcjami jak i własnymi doświadczeniami z wdrażania różnych systemów

- Organizator zapewnia bezpłatny obiad i serwisy kawowe dla wszystkich uczestników konferencji.

 

 

 

Roboczy harmonogram wydarzeń:

17 września 2017 r. - niedziela, MOSZCZENICA

10:00 – 18:00                              targi branży rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki (w tym       Odnawialne Źródła Energii)

14:00-15:00                                 lunch dla wystawców na terenie targów

17:00                                             uroczyste „wbicie szpadla” pod Moszczenickie Tereny Inwestycyjne

18:00                                             występ artystyczny- zespół muzyczny, scena plenerowa w pobliżu targów

21:00                                            uroczyste spotkanie B2B dla firm objętych projektem w formie kolacji integracyjnej w hotelu, noclegi dla    uczestników

 

 

 

 

 

18 września 2017 r.- poniedziałek, ŁÓDŹ

10:00- 18:00                             wystawa branży IT/innowacje w hotelu/centrum konferencyjnym w Łodzi

11:00-17:00                              konferencja

10:40-11:00                              (1) przerwa kawowa- powitalna, ze zwiedzaniem wystawy

11:00-11:45                              uroczyste powitanie przybyłych gości oraz wspólna prelekcja władz Gminy Moszczenica i Władz Politechniki Częstochowskiej zakończona panelem dyskusyjnym

11:45-12: 05                             (2) przerwa kawowa ze zwiedzaniem wystawy

12:05-12:35                               Panel poświęcony bezpieczeństwu przechowywania i przesyłania danych oraz systemów klasy ERP, EZD dedykowanych dla firm oraz dla samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem systemu EZD PUW

12:35-12:55                              (3) przerwa kawowa ze zwiedzaniem wystawy

12:55-13:55                              3 i 4 prelekcja z panelami dyskusyjnymi

14:00-15:30                              obiad, zwiedzanie wystawy
15:30-16:30                              podsumowanie seminarium, zakończenie

 

 

 

Do udziału w konferencji targach zaproszono ponad 150 osób- przedstawicieli świata biznesu, władz różnego szczebla oraz przedstawicieli świata nauki.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

Rekotr Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Stanisław Cubała
Wójt Gminy Moszczenica
Marceli Piekarek

Patronat Medialny: