"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Zamówienia Publiczne

Postępowania przetargowe i konkursy ogłoszone w ramach Projektu:
Data ogłoszenia Termin składania ofert Ogłoszenie
2017-05-29 06-06-2017
godz. 10.
Wykonanie usługi zarządzania projektem w zadaniu „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)”